Sunday, 27 December 2009

Falsafah Pendidikan Karanganku

Falsafah pendidikan yang saya akan amalkan nanti adalah gabungan daripada semua nilai-nilai positif dari semua jenis falsafah pendidikan yang diamalkan di seluruh dunia pada hari ini dan diberi nama Falsafah Pendidikan Pemikiran Baharu. Yang pasti, falsafah pendidikan yang akan saya amalkan adalah bertunjangkan falsafah pendidikan Islam dan dilatari oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu, falsafah mazhab rekonstruktivisme, perenialisme, esensialisme dan progresivisme juga dijadikan intipati dalam falsafah pendidikan saya.

Namun saya tidak menjadikan falsafah eksistensialisme sebagai intipati falsafah saya kerana saya tidak bersetuju dengan falsafah ini. Lagi pula saya pernah membaca sebuah buku bertajuk “Jenayah Yahudi Terhadap Dunia Islam” oleh Dr. Majid Kailani yang mendedahkan bahawa falsafah eksistensialisme merupakan salah satu propaganda Yahudi untuk meruntuhkan moral semua bangsa selain bangsa Yahudi terutamanya Islam.


Mengikut Falsafah Pendidikan Pemikiran Baharu, tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan insan yang mempunyai kepakaran yang menjurus manakala aspek-aspek lainnya sentiasa berkembang dan maju setiap masa seperti aspek rohani, jasmani dan emosi selain intelek. Tujuan pendidikan ini menumpukan kepada kehendak masyarakat terutamanya agenda-agenda kerajaan seperti pembangunan modal insan, pembangunan kawasan luar bandar melalui pendidikan dan sebagainya.

Jenis kurikulum yang diterapkan adalah sama bagi semua pelajar dari awal sekolah rendah iaitu penekanan kepada subjek-subjek sains, sains sosial serta kesenian dan kesusasteraan sehingga pertengahan sekolah menengah yang mana para pelajar diberi pilihan untuk memilih jurusan yang menjurus kepada minat mereka. Pelbagai sekolah dibina untuk menampung program ini seperti sekolah sukan, sekolah seni, sekolah tarian, sekolah teknik dan vokasional dan sebagainya.

Guru akan berperanan sebagai fasilitator dan akan menggalakkan perbincangan antara murid-murid selain menggunakan kaedah “chalk and talk” sebagai kaedah pengajaran. Murid atau pelajar pula berperanan sebagai pembincang yang akan mengemukakan idea atau cadangan pada topik-topik atau isu-isu yang dibawa oleh guru. Selain kaedah hafalan, kaedah “student-centered” juga diamalkan manakala kaedah “spoon-feed’ adalah tidak digalakkan.

No comments:

Post a Comment