Monday, 28 December 2009

PEMBINAAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA MELAHIRKAN TAMADUN JEPUN YANG MAJU

Oleh: Ziham Zawawi Bin Mazlan


PENDAHULUAN
Gambatte! Gambatte! Acapkali perkataan ini diteriak dari mulut orang-orang Jepun terutamanya anak-anak muda Jepun apabila ingin memberi semangat kepada saudaranya yang sedang berusaha melakukan sesuatu. Itulah kunci kejayaan masyarakat Jepun! Saling memberi semangat dan sentiasa bekerjasama. Ketamadunan Jepun yang telah bermula sejak ribuan tahun dahulu merupakan asas kemajuan negara Jepun yang maju pada hari ini.

Ketamadunan Jepun yang pesat membangun seringkali dijadikan contoh oleh negara-negara membangun yang lain. Walaupun, Hiroshima dan Nagasaki telah dihancurkan dengan bom atom Amerika Syarikat, mereka mampu bangkit dengan masa yang singkat sehingga menjadi kuasa ekonomi unggul Asia.

Bagi memperhalusi lagi perbincangan kita tentang topik ini, marilah kita mendekati definisi-definisi kata kunci yang terdapat dalam perbincangan ini. Istilah tamadun berasal daripada perkataan Arab, iaitu ‘maddana’ yang bererti ‘kehalusan budi bahasa’ dan ‘kesopanan tingkah laku’. Tamadun juga membawa erti pembukaan bandar. Edward L. Farmers pula mendefinisikan tamadun sebagai satu unit budaya yang besar yang mengandungi norma-norma sosial, tradisi dan institusi yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi. Profesor Wan Hashim Wan Teh berpendapat bahawa perbezaan antara tamadun dengan budaya ialah tahap pencapaiannya. E.B Taylor, seorang ahli antropologi mendefinisikan tamadun sebagai merangkumi keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan keupayaan-keupayaan serta tabiat-tabiat lain yang didapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Jacqueta Hawkes, tamadun merujuk kepada kualiti tinggi yang dimiliki oleh sesebuah masyarakat. Manakala seorang sejarawan materialis, Gordon Childe memberi penekanan kepada pencapaian material sebagai lambang ketamadunan sesebuah masyarakat.

Istilah Jepun pula secara umumnya merujuk kepada negara Jepun yang terletak di Timur Asia. Menurut CIA World Factbook yang dikeluarkan oleh CIA (Crime Investigation Agency/Agensi Penyiasatan Jenayah) Amerika Syarikat, istilah ‘Japan’ yang membawa maksud Jepun dalam bahasa Melayu merujuk kepada sebuah negara yang kedudukannya 36 00 U, 138 00 T dalam peta dunia dan berkeluasan 377, 835 kilometer persegi. Menurut laman web Wikipedia pula Jepun atau nama rasminya Nippon-koku atau Nihon-koku merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Timur Asia.

Perkataan ‘maju’ pula menurut Kamus Dewan Edisi Baru membawa maksud bertambah baik keadaannya atau tinggi tamadunnya (peradabannya, taraf hidupnya, dll). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perkataan maju membawa maksud melangkah ke depan, bertambah berhasil dalam mengembangkan perusahaan, lulus dalam ujian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pula, perkataan maju membawa maksud berjalan(bergerak) ke muka, tampil ke muka, mendesak ke depan (tentang persatuan), menjadi lebih baik (laku, pandai, dsb), berkembang.

GEOGRAFI, DEMOGRAFI DAN SEJARAH JEPUN
Jepun atau Nihon(Nippon) dalam bahasa Jepun dikenali secara meluas sebagai Tanah Matahari Terbit. Nihon sebenarnya bermakna asal matahari, iaitu matahari terbit. Jepun juga pernah dikenali sebagai Yamato. Nihon, telah diterima secara am sebagai nama untuk Jepun dan telah digunakan buat pertama kalinya oleh cendiakawan-cendiakawan Jepun. Orang-orang Korea yang telah ramai datang ke Jepun pada awal abad ke 7. Istilah Nippon telah digunakan dengan meluas semasa era Meiji (186-19120 dan Taisho (1912-1926). Selepas perang kedua, Nihon sebaliknya lebih banyak digunakan dirujukkan kepada Jepun.

Kepulauan Jepun terdiri daripada Honshu, Kyushu, Shikoku, Hokkaido dan pulau-pulau kecil yang berhampiran. Honshu, merupakan pulau yang terbesar dan menjadi tempat tinggal empat perlima daripada penduduk Jepun masa kini. Beberapa buah daripada bandar-bandar yang terbesar di Jepun, seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya, Yokohama, dan lain-lain terletak di pulau ini. Jepun adalah sebuah negara yang kekurangan kawasan-kawasan dataran, perairan, dan sungai-sungai yang panjang lebar. Bagaimanapun, oleh kerana kedudukannya di zon monsun, ia mendapat hujan dan kelembapan yang secukupnya dan dengan yang demikian ia kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Secara am, iklimnya adalah sederhana, dan kempat-keempat musim, (bunga, panas, luruh, dan sejuk) adalah jelas berbeza.

Empat perlima daripada negara Jepun diliputi oleh kawasan pergunungan dan seperlima oleh dataran lanar. Antara dataran-dataran lanarnya ialah yang terkaya terletak di Honshu, terutamanya di sebelah kawasan timur Jepun. Ketiga-tiga dataran tersebut ialah Kanto(terletak di Tokyo), Kinai(terletak di teluk Osaka) dan yang ketiga terletak di Teluk Ise. Ketiga-tiga dataran ini mempunyai penduduk yang padat. Dataran-dataran tersebut amat penting dalam sejarah Jepun kerana ia merupakan kawasan-kawasan pengeluaran makanan dan juga sumber kekayaan dan kuasa utama. Oleh hal itu, dataran-dataran ini telah menjadi punca perselisihan dan persaingan di kalangan tuan-tuan tanah dan keluarga-keluarga feudal.

Orang-orang Jepun sebahagian besarnya berketurunan Mongoloid dan dengan itu mereka mempunyai pertalian rapat dengan orang-orang Cina, Korea, Thai, Burma dan lain-lain. Mereka berbadan sederhana dengan potongan muka yang berbentuk bujur serta rambut dan mata yang berwarna hitam. Orang-orang Jepun berketurunan Mongoloid ini telah sampai ke Kyushu melalui negara China dan kemudian berhijrah ke Honshu, Shikoku, dan Hokkaido. Orang-orang Jepun juga telah berkahwin campur bangsa Ainu.

Orang-orang Ainu merupakan bangsa proto-Caucasoid yang telah menduduki Jepun terlebih awal daripada orang-orang Mongoloid. Beberapa ahli antropologi telah menganggarkan bahawa orang-orang Ainu hidup di Jepun lebih kurang 5000 tahun yang lalu. Hasil-hasil penyelidikan arkeologi, misalnya pertukangan barang-barang tembikar, siput dan lain-lain, menunjukkan kewujudan suatu kebudayaan neolitik yang mungkin telah diteruskan oleh orang-orang Ainu. Apabila semakin ramai orang-orang Jepun (suatu proses yang telah berlanjutan sehingga abad ke-8 Tahun Masihi), orang-orang Ainu, telah berpindah ke utara ke Hokkaido. Dalam proses tersebut, ramai orang Ainu kini merupakan suku bangsa Jepun. Orang Ainu kini merupakan suatu bangsa yang sedang mengahadapi proses pemupusan dan mereka hidup dalam penempatan-penempatan kecil di Hokkaido.

Orang-orang Ainu merupakan salah satu penduduk yang paling awal mendiami Jepun. Pada asasnya mereka merupakan masyarakat primitif yang hidup memburu dan memungut makanan. Kemungkinan juga mereka telah menduduki beberapa ribu tahun yang lalu. Mereka juga telah memiliki kebudayaan yang meyerupai zaman neolitik. Orang-orang neolitik ini telah menggunakan alat-alat harian yang telah diperbuat daripada serpihan batu yang telah digilapkan, tulang ikan dan tanah liat.

Sejarah awal kebudayaan Jepun dikenali sebagai Jomon. Perkataan Jomon ini berasal daripada barang-barang yang telah direka oleh orang-orang Jepun dari tanah liat jenis Jomon. Pertukangan tembikar Jomon telah dijumpai di Jepun telah menunjukkan kehalusan seni dan corak-corak yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahawa penduduk asli Jepun telah mencapai taraf seni kebudayaan yang agak tinggi menjelang tahun 5000 SM.

Menjelang tahun 5000 SM, dipercayai suku kaum ini telah mengikut aliran hidup yang kolektif dan tetap tanpa jurang perbezaan antara miskin dan kaya. Mereka juga mempercayai suatu jenis kuasa ghaib. Hal ini boleh disimpulkan dari rupa-rupa patung patung dewi yang diperbuat daripada tanah liat dan gada-gada batu besar yang dipercayai mempunyai kaitan dengan ilmu sihir. Orang-orang yang sudah meninggal dikebumikan tanpa keranda, dengan tangan dan kaki dilipatkan dan kadangkala diletakkan sebuah batu yang besar di atas dada mereka supaya mereka tidak menjelma semula.

Pada hampir tahun 200 Sebelum Masihi, pengaruh kebudayaan dari negara China mula mengalir masuk ke Jepun. Dinasti-Han di negara China(206SM-24SM) mula menekankan pengaruhnya ke atas penduduk awal Jepun. Akibatnya masyarakat Jepun mula mengalami banyak perubahan. Seni berkebun dan membuat perkakas-perkakas tembaga dan besi serta periuk-belanga tembikar yang telah direka pada waktu itu iaitu dari zaman-prasejarah Jepun sehingga hampir abad ke-14 Masihi. Barang-barang tembikar ini telah dicirikan oleh garisan-garisan inrus dan corak-corak ibi mudah dan kemas.
Pertanian merupakan pekerjaan utama penduduk Jepun pada awal sejarahnya. Pada zaman pemerintahan Kamasura, Jepun telah memperlihatkan pertambahan hasil ekonomi. Pada abad ke-12 dan ke-13 Masihi, hasil pembuatan serta penggunaan alat-alat pertanian telah meningkat. Hal ini menyebabkan lebihan hasil pertanian. Justeru itu banyak bazar dan kedai telah didirikan. Penanaman padi diberikan penumpuan. Pada ketika ini, masyarakat Jepun juga menghasilkan tembikar daripada tanah liat sebagai tambahan kepada pendapatan yang sedia ada kerana sektor tanaman tidak dapat menampung semua penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan disebabkan tanaman padi amat mudah terjejas dengan perubahan iklim. Selain hal itu perlombongan juga merupakan satu pekerjaan yang mendatangkan hasil yang lumayan ketika itu contoh hasil galian ketika itu ialah emas, perak, tembaga, merkuri dan timah. Pertukaran wang juga telah meningkat dengan pesat. Perkembangan ekonomi wang menyebabkan ramai pedagang melibatkan diri dalam perdagangan beras dan sake (sejenis arak yang dibuat daripada beras). Ekoran kegiatan perdagangan yang semakin berkembang, masyarakat Jepun telah melibatkan diri dalam bidang perindustrian sehinggalah ke hari ini.
Pada Zaman Meiji, pendidikan dan ilmu pengetahuan telah menjadi agenda penting untuk menandingi kuasa-kuasa Barat. Pemimpin Meiji sedar bahawa pelajaran penting untuk menjadi kuasa ekonomi dan militari termoden. Hal ini dilakukan dengan penyerapan teknologi pengetahuan dari negara-negara tersebut. Pelajaran juga dianggap sebagai kunci kunci untuk membina sebuah negara yang kukuh. Beratus-ratus penuntut dihantar ke luar negeri untuk mempelajari sains, pentadbiran dan teknik perindustrian Barat. Pada ketika ini, pakar-pakar teknologi Barat telah digaji untuk mengajar pelbagai kemahiran kepada rakyat Jepun. Pada tahun 1871, Kementerian Pelajaran di Jepun telah ditubuhkan manakala setahun kemudian, negara Jepun telah dibahagikan kepada lapan daerah pelajaran. Setiap daerah mempunyai sebuah universiti, 32 buah sekolah menengah dan 210 buah sekolah rendah. Kanak-kanak yang berusia enam tahun ke atas wajib menerima pelajaran sehingga 16 bulan. Menjelang tahun 1880, terdapat lebih 28 000 buah sekolah rendah dengan hampir dua juta orang murid. Walaupun Jepun telah bergelar negara yang membangun, namun Jepun tetap memberi tumpuan dan penekanan dalam bidang pendidikan. Ia merupakan salah satu daripada perkara penting selepas perlembagaan baharu dibentuk. Pendidikan moden di Jepun wujud selepas Pembaharuan Meiji dan tradisi pendidikan wajib serta pendidikan tinggi dibentuk pada tahun-tahun seterusnya. Walaubagaimanapun, sistem ini telah diubah selepas Perang Dunia Kedua, iaitu mengikut sistem pendidikan Amerika Syarikat.

FAKTOR KELAHIRAN TAMADUN JEPUN YANG MAJU
Kemajuan Jepun yang sangat pesat membangun membuatkan banyak negara beralih arah ke Jepun. Banyak negara menjadikan Jepun sebagai contoh dalam pembinaan negara bangsa mereka. Sebagai contoh pada tahun 1981, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Mahathir Mohamad telah mengasaskan Dasar Pandang ke Timur. Dasar ini menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai contoh utama dalam proses merealisasikan Wawasan 2020.

Pasti ramai tertanya-tanya apakah formula yang digunakan oleh masyarakat Jepun amnya dan para pemimpin Jepun khasnya dalam proses menjadikan Jepun sebuah negara yang pesat membangun dan maju di rantau Asia. Ramai para cendekiawan berpendapat bahawa aspek kerohaniaan iaitu agama dan falsafah telah menjadikan masyarakat Jepun sebagai sebuah masyarakat yang maju, rajin bekerja dan berdaya saing.

Dalam norma-norma hidup masyarakat Jepun, keluarga merupakan unit terpenting dalam masyarakat Jepun. Perhubungan ahli keluarga dikawal rapi oleh sistem hierarki yang tegas. Kuasa ibu bapa sangat kuat dan berpengaruh dalam pembentukan masyarakat Jepun. Oleh hal yang demikian unit keluarga merupakan lingkungan yang paling berkesan dan efektif dalam menyebar dan menyerap nilai-nilai rohani dan falsafah masyarakat Jepun dalam jiwa anak-anak muda Jepun. Nilai-nilai, konsep-konsep dan falsafah inilah yang menjadi mangkin kepada kemajuan Jepun pada hari ini.

Muraishiki yang bermaksud kesedaran sekampung merupakan salah satu intipati falsafah hidup masyarakat Jepun. Melalui nilai muraishiki ini, maka lahirlah pelbagai pola hidup, adat resam dan bahasa masyarakat Jepun. Nilai atau semangat muraishiki ini sama seperti semangat assabiyah yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah yang mana mereka sangat taksub dengan masyarakat mereka atau dengan kata lain semangat kekitaan. Nilai muraishiki merupakan tunjang kepada semangat kejepunan masyarakat Jepun sehinggakan mereka curiga dengan orang asing.

Dewasa ini, nilai atau semangat murashiki sangat jelas dapat dilihat pada masyarakat Jepun. Sebagai contoh, mereka sangat mengagungkan bahasa mereka sendiri sehinggakan para pelancong yang datang ke Jepun terpaksa menggunakan khidmat pemandu pelancong untuk membantu mereka daripada masalah salah faham dengan penduduk tempatan. Para pelajar asing yang menyambung pelajaran mereka ke universiti-universiti jepun juga terpaksa mempelajari bahasa Jepun untuk memahami kuliah yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah di sana. Hal inilah yang dikatakan semangat kejepunan. Mereka sangat mengagungkan bahasa dan budaya masyarakat mereka sehingga mereka mengamalkan dasar tutup pintu pada abad-abad sebelum tahun 1865.

Konsep konjo ga aru (mempunyai konjo) merupakan konsep yang digunakan untuk menanamkan semangat berjuang, kesanggupan keazaman, ketabahan dan keberanian. Seseorang yang mempunyai semangat konjo akan melaksanakan sesuatu pekerjaan walaupun banyak halangan yang ditempuhi. Halangan yang dihadapi oleh masyarakat Jepun bukanlah sesuatu yang dijadikan alasan sebagai kegagalan kepada sesuatu kejayaan, sebaliknya halangan tersebut dijadikan sebagai satu cabaran untuk mempertingkatkan usaha ke arah kejayaan. Konjo merupakan satu usaha tambahan selain kepakaran dan pengalaman yang menjadikan seseorang itu akan lebih baik daripada orang lain. Hal ini telah menjadikan masyarakat Jepun sebagai satu masyarakat yang rajin bekerja dan berusaha untuk mempertingkatkan hasil yang lebih produktif dan mengkagumkan.

Selain konsep muraishiki dan konjo ga aru, masyarakat Jepun juga sangat berpegang kepada konsep On. Konsep on merupakan satu kewajipan sosial dan psikologi apabila menerima pertolongan daripada individu lain. Perkataan on berasal daripada masyarakat pahlawan, yang dipercayai berasal daripada kisah ketua-ketua pahlawan menghadiahkan sebidang tanah kepada setiap para pengikutnya. Dalam masyarakat Jepun moden, mereka yang berkedudukan tinggi akan menjaga kewajipan orang bawahannya. Orang bawahan ini akan terasa terhutang budi (On) dan akan membalasnya dengan memberikan rasa hormat dan kesetiaan. “Oya no on” pula adalah rasa tanggungjawab kepada kedua ibu bapa dan ianya biasa dilaksanakan dengan cara menjaga kedua-dua mereka apabila mereka sudah tua.

Konsep Karuna merupakan satu konsep kasih sayang sesama makhluk yang menjadi pegangan masyarakat Jepun. Masyarakat Jepun amat mementingkan nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan seharian mereka. Konsep ‘karuna’ ini diperkenalkan di Jepun memandangkan Jepun pada suatu masa dahulu seringkali terlibat dalam banyak peperangan dalam negeri. Melalui konsep ‘karuna’ ini, pihak yang menang dalam sesuatu peperangan seharusnya mengadakan suatu upacara untuk memohon doa semoga roh mereka yang terkorban sama ada daripada pihak kawan mahupun pihak lawan. Mereka mengharapkan agar roh-roh mereka yang terkorban ini berada dalam keaddan yang sejahtera. Ajaran ini telah dipraktikkan oleh salah seorang panglima tentera Jepun yang terkenal, iaitu Hojo Tokimura. Beliau telah mengadakan upacara tersebut sebaik sahaja tentera Jepun berjaya mengalahkan tentera Monggol pada akhir kurun ke-14 Masihi. Upacara yang sama juga telah diadakan semasa peperangan Jepun melawan Rusia (1904-1905). Tentera Jepun telah memohon restu semoga roh mereka-mereka yang telah gugur di medan perang senantiasa aman dan sejahtera. Falsafah ini telah turut mendominasi masyarakat Jepun yang telah menyerap kebudayaan dan tradisi masyarakat Jepun.

Selain faktor falsafah, faktor lain yang menjadi pemangkin kepada kejayaan tamadun Jepun ialah rangsangan keagamaan dan kerohaniaan. Sejak sekian lama, ajaran agama Shinto menjadi tulang belakang kepada asas kerohanian masyarakat Jepun. Ajaran agama ini telah menjadi amalan masyarakat Jepun sejak ribuan tahun dahulu. Namun pada hujung kurun ke-16, agama Buddha telah meresap ke dalam masyarakat Jepun dan berkembang dengan meluas kerana mendapat sokongan daripada Putera Shotoku yang memerintah ketika itu. Putera Shotoku merupakan orang pertama yang mempelbagaikan kehidupan masyarakat Jepun dengan pemikiran dunia Buddha. Kemasukkan agama Buddha ke Jepun dibuktikan dengan pembinaan sebuah patung Buddha yang amat besar bernama Gakku Busatsa yang dibuat daripada tembaga dan memerlukan raqmai tenaga buruh untuk membinanya.

Selain Shinto dan Buddha, masyarakat Jepun juga menerima kemasukkan ajaran Kung Fu-Tze atau Confucius. Ajaran confucius telah mempengaruhi pemikiran orang Jepun melalui lima prinsip yang menjaga hubungan sesama manusia iaitu:-
(a) Hubungan raja dengan rakyat.
(b) Hubungan anak lelaki dengan ayah.
(c) Hubungan adik dengan abang.
(d) Hubungan isteri dengan suami.
(e) Hubungan kawan dengan kawan.

Prinsip-prinsip tersebut telah berjaya melahirkan rakyat Jepun yang mempunyai semangat patriotik dan cintakan negaranya. Hal ini membawa kepada semangat berani mati dan mereka beranggapan bahawa Maharaja Jepun merupakan wakil Tuhan. Oleh hal itu, rakyat perlu taat dan setia kepada maharaja dan memastikan supaya kedudukan maharaja sentiasa terpelihara.

Faktor ketiga kepada kemajuan tamadun Jepun ialah dari aspek pendidikan. Sistem pendidikan di Jepun telah dimantapkan sejak Zaman Nara lagi. Pada zaman ini, kemasukan tulisan Cina berkembang luas dengan pengubahsuaian dilakukan. Oleh hal itu, sistem pendidikan amat dititikberatkan apabila masyarakat Jepun digalakkan belajar, walaubagaimanapun kaum wanita tidak dibenarkan belajar. Selain hal itu, Maharaja Temmu juga telah mengarahkan penulisan dua buah buku iaitu Kojiki dan Nihonshoki. Zaman Nara juga dikatakan mempunyai kesusasteraan yang hebat dengan penulisan sebuah buku bertajuk Genji Manogatari yang telah ditulis oleh seorang wanita bernama Murasaki Shikibu. Pada zaman Heian, keluarga Fujiwara terkenal dengan peranannya yang memperkenalkan adat memuliakan pelajaran dan ilmu serta cintakan kesenian dalam masyarakat Jepun. Terrakoya atau sekolah rakyat telah didirikan hampir 60 000 buah pada zaman Keshogunan Tokugawa. Antara subjek-subjek yang diajar di terrakoya ialah ajaran confucius, buku-buku klasik Cina, seni lukis, ukiyo-e, puisi, sastera, kabuki, No, Kyogen dan sebagainya.

Maharaja Meiji, yang terkenal dengan sumbangannya dalam pemodenan Jepun telah menyedari kepentingan pendidikan dalam proses pembinaan tamadun yang maju dan dihormati. Maharaja Meiji menyedari bahawa pentingnya mencari ilmu, terutamanya untuk menjadikan kuasa ekonomi dan militari termoden. Menjelang bulan Jun 1968, Meiji memberikan kebebasan kepentingan mencari ilmu pengetahuan khususnya dari barat. Oleh hal yang demikian, Jabatan Pelajaran tekah ditubuhkan pada tahun 1871 dan menekankan aspek pendidikan awal dan menengah. Pada tahun 1872 pula Jepun dibahagikan kepada lapan kawasan pelajaran. Setiap kawasan pelajaran mempunyai sebuah universiti, 32 sekolah menengah dan 210 sekolah rendah. Kanak-kanak berusia enam tahun ke atas menerima pelajaran wajib selama 16 bulan. Menjelang tahun 1880, terdapat lebih kurang 28 000 buah sekolah rendah dengan jumlah murid hampir dua juta orang. Keadaan ini menyebabkan majoriti rakyat Jepun celik huruf dan cekap dalam bidang teknikal serta bersedia menerima pembangunan.

Universiti Diraja Tokyo ditubuhkan pada tahun 1886 manakala menjelang tahun 1910, beberapa buah universiti diraja ditubuhkan di Sapporo, Kyoto dan Fukuoka. Seluruh sistem pelajaran tertakluk kepada keperluan negara yang menuntut rakyat menjadi warganegara yang terlatih dan berdisiplin. Perintah Diraja mengenai pelajaran dikeluarkan pada tahun 1890 yang menghuraikan mengenai kepatuhan dan penghormatan kepada maharaja harus ditetapkan di dalam kurikulum sekolah dan institusi pengajian tinggi di Jepun. Walaupun Jepun sudah bergelar sebagai sebuah negara maju, namun Jepun tetap memberi penekanan dan tumpuan dalam bidang pendidikan. Hal ini merupakan salah satu daripada perkara penting selepas perlembagaan baharu dibentuk. Pendidikan moden wujud di Jepun selepas Pembaharuan Meiji dan tradisi pendidikan wajib serta pendidikan tinggi dibentuk dalam tahun-tahun seterusnya. Walaubagaimanapun, sistem ini telah diubah selepas Perang Dunia Kedua, iaitu mengikut sistem yang berasaskan sistem Amerika Syarikat. Kejayaan sistem pendidikan Jepun dibuktikan melalui hasil kajian yang telah dijalankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang menunjukkan kadar celik huruf di Jepun ialah 99%! Pada tahun 2003, OECD telah mengeluarkan satu laporan yang bertajuk ‘OECD PISA 2003 report’ yang mengukur tahap kecerdasan kemahiran membaca dan subjek sains pada kanak-kanak diseluruh dunia. Dalam subjek sains, kanak-kanak Jepun telah menduduki tempat ke dua dibelakang Finland dengan mata sebanyak 548. Dalam kemahiran membaca pula, kanak-kanak Jepun menduduki tempat ke-13. Laporan ini membuktikan bahwa sistem pendidikan Jepun amat berkesan dan merupakan faktor kepada kemajuan tamadun Jepun.

Kesengsaraan dan tekanan hidup serta ancaman luar yang kritikal pada masa-masa dahulu menjadi pemangkin kepada kemajuan negara Jepun pada hari ini. Tekanan dan kesengsaraan hidup melonjakkan kegigihan dan solidariti masyarakat untuk mengatasinya. Cuaca yang sukar diramal, peperangan yang sering berlaku, kekurangan tanah pertanian, ancaman kebuluran, bencanan alam yang dahsyat, kemarau dan wabak penyakit menjadikan masyarakat Jepun sebuah masyarakat yang kental, rajin bekerja, berdikari dan mempunyai daya toleransi dan asimilasi yang positif terhadap elemen budaya asing.

Contoh yang paling terkenal untuk diambil ialah peristiwa pengeboman Horishima dan Nagasaki pada masa-masa Perangan Dunia ke-2. Masyarakat Jepun tidak lemah, sebaliknya mereka bangkit semula dan melakukan loncatan jauh yang membuatkan mereka berjaya meninggalkan ramai negara yang lebih tua daripada mereka ke belakang.

RUMUSAN
Jepun merupakan kuasa yang kuat di seluruh Asia dan juga diperingkat antarabangsa dari segi ekonomi. Perkembangan pesat dalam pelbagai bidang membawa perubahan dalam beberapa aspek. Perkembangan teknologi dan maklumat mendedahkan masyarakat Jepun kepada dunia luar yang mengakibatkan penerapan nilai-nilai dan unsur-unsur lain dalam peradapan indigenusnya. Namun, masyarakat Jepun masih mengekalkan banyak aspek yang menjadi tradisi dan identiti bansa Jepun.
Agama yang menjadi pegangan hidup kepada masyarakat Jepun, walaupun mengalami evolusi-evolusi tertentu, masih mengekalkan kebanyakkan nilai asalnya. Agama Shinto merupakan agama kebangsaan yang melambangkan identiti bangsa Jepun. Selain hal itu, agama lain seperti Buddhisme juga turut berasimilasi dengan unsur asal Jepun dan seterusnya berkembang ke seluruh Jepun. Aspek agama mengalami perubahan yang paling kecil jika dibandingkan dengan aspek-aspke lain. Dari segi sosial pula, sesuatu yang menjadi warisan turun-temurun ialah bahasa dan tulisan Jepun. Bangsa Jepun amat mementingkan bahasa kebangsaannya kerana semangat nasionalismenya dan perpaduan bangsa yang tinggi. Hal ini jelas kelihatan pada hasil keluaran barangan Jepun dan sistem pendidikan Jepun.

Walaupun struktur sosial Jepun mengalami perubahan yang ketara, terutama penghapusan sistem feudal. Namun, kedudukan Maharaja Jepun masih dikekalkan kerana beliau dianggap keturunan dewa. Sukan-sukan seperti judo, kendo dan kyudo merupakan aspek yang tidak mengalami pembaharuan besar. Sehingga kini, sukan-sukan ini masih dipraktikkan dengan giat dan melambangkan identiti bangsa Jepun. Selain hal itu, perayaan-perayaan penting tidak kira kategori agama atau sosial juga dikekalkan.

Aspek ekonomi mengalami perkembangan yang paling ketara, iaitu daripada negara yang berlandaskan sumber semulajadi kepada perindustrian moden. Namun, pertanian masih mempunyai kepentingannya dalam ekonomi Jepun. Selain ekonomi, kebanyakkan unsur tradisi masyarakat Jepun masih dikekalkan. Perubahan yang berlaku hanya sekadar menyesuaikan tradisi lama supaya setimpal dengan perkembangan zaman. Evolusi ini seolah-olah mewarnakan tradisi dengan unsur baharu.
Oleh hal yang demikian, masyarakat Malaysia seharusnya mengambil nilai-nilai dan unsur-unsur positif untuk dijadikan amalan hidup selagi unsur-unsur dan nilai-nilai tersebut tidak melanggar garis panduan agama yang dianuti oleh masyarakat Malaysia, jika Melayu agamanya tentulah Islam dan sebagainya. Diharapkan dengan asimilasi budaya Jepun ini, cita-cita Wawasan 2020 akan dapat direalisasikan demi melakukan tranformasi ke arah sebuah negara Islam yang maju dan sebuah peradaban ketamadunan Malaysia yang maju dan disanjung masyarakat sekeliling.
Jepun merupakan antara negara Asia yang maju dan setanding dengan negara barat. Apa yang penting ialah kegigihan masyarakat Jepun membangunkan negara dan ekonomi mereka perlu dijadikan contoh kepada negara Asia yang lain. Ini selari dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran iaitu ...”Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri…..”.
Bibliography

Ahmad Yahya, N. A. (2009). Keagungan Tamadun Islam : Sejarah yang Digelapkan. Kuala Lumpur: Anbakri Publika.
Americana Corporation. (1829). Encyclopedia Americana, Volume 15. New York: Americana Corporation.
Amienerev, D. (n.d.). Blogspot. Retrieved from http://dukeamienerev.blogspot.com
Aros, A. H. (2004). Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Kertas 1 & 2. Shah Alam: Oxford Fajar.
Bordewich, F. (September 2005). Top of the Class. Reader's Digest , 58-64.
Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998). Ensiklopedia Bahasa Utama Dunia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Dewan Bahasa dan Pustaka. (1989). Kamus Dewan Edisi Baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Japan. (n.d.). Retrieved February 2009, from Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
Pyle, K. B. (1988). Generasi Baru Zaman Meiji. Jakarta: PT Granedia.
Sivachandralingam Sundara Raja, A. L. (1999). Tamadun Dunia. Bangi: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
TV3. (n.d.). VCD Koleksi Kenangan Mahathir. Kuala Lumpur.

Bubble sort and Interchange sort algorithms

By: Ziham Zawawi Mazlan

Sorting is an everyday activity in which the efficiency of the algorithm used is very important. There are many sorting algorithms designed for use on computers, and there are computer packages available that enable us to compare the merits of the merits of the various algorithms.

In many situations, we want to sort some 'things' into a certain order. We might want to put books or CDs into alphabetical order, or we may be using a packing algorithm that requires the data to be pre-sorted. With a small amount of data, this is easy to do by sight. For larger amounts of data we need the help of clearly defined algorithms.

So, now we will discuss about sorting using interchange sort algorithm and bubble sort algorithm. From these types of sorting, we will give explanation about these types deeply and discuss how we went to sort the pupils of 4 Pintar.
From the name list that we take, we must sort it using two way of sorting which is interchange sort algorithm and bubble sort algorithm. Sorting name is actually for us easily to see the list whether it is ascending or descending.

This is the name list of 4 Pintar pupils from Sekolah Kebangsaan Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. There are 22 pupils in this class and the name list is not yet arranges according alphabetical order from A to Z. So, now we will sort the name list using two ways which are bubble sort algorithm and interchange sort algorithm.
No. NAME
1 Ahmad Johari Bin Yazid
2 Muhammad Syazwani Bin Abdul Wahab
3 Muhammad Nor Islam Bin Hussin
4 Aini Nazira Binti Shamsul
5 Kahirul Hamizan Bin Abdul Halim
6 Muhammad Qiyyam Bin Mohd Noor
7 Mohd Fikri Bin Mohd Idris
8 Emirul Iqbal Irman Fitri Bin Sulaiman
9 Anisa RAmadhany Binti Basrizal
10 Mohd Afiq Haikal Bin Mohd Lusli
11 Muhamad Firdaus Bin Ishak
12 Muhammad Haris Bin Azman
13 Luqman Hakimi Bin Armani
14 Nur Farahana Binti Jamain
15 Nurul Fatihah Binti Kamalrudin
16 Muhammad Ariffin Bin Abdul Rahman
17 Nurul Farahin Binti Azli
18 Muhammad Caniel Bin Rihaizan
19 Muhd Haziq Hamdani Bin Abd Jabar
20 Nur Syaidatul Alia Binti Rithaudeen
21 Wan Azizul Hazairie Bin Azizul
22 Muhammad Hazim Bin Azanam

Interchange Sort Algorithm
What is interchange sort algorithm? Interchange sort algorithm is one of the types of sorting data. In this method, we find the smallest number in the list or set is found and interchange it with the number in the first position. Then we find the second smallest number excluding the first is found, and swap it with the number in the second position. This process continues until list is sorted.
In example, we get the following (numbers in italics have been verified to be in the correct position by the algorithm):
Pass Order
0 7 5 2 4 10 1

1 1 5 2 4 10 7

2 1 2 5 4 10 7

3 1 2 4 5 10 7
4 1 2 4 5 10 7

5 1 2 4 5 7 10

Number of comparisons: 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 comparisons.

This example requires 15 comparisons to sort six numbers.

There are a few things to notice here. Firstly, the fourth pass did not change the order of the data - it merely checked that 5 were in the correct position. Secondly, the final pass verifies the position of two numbers - if the
second largest number has been put in the correct position, the largest must also be in the correct position. Because of this, we know that a set of m numbers will need m -1 passes to be put in the correct order.

The comparisons we are making between pairs of numbers are, in a sense, hidden in this algorithm. In each pass we need to find the smallest number of the remaining (unsorted) set3. This will need m - n comparisons on the nth pass, hence the total number of comparisons needed will be:

(m -1) + (m -2) + … + (m -[m -2]) + (m -[m -1]) = (m -1) + (m -2) + … + 2 + 1
= ½(m×(m -1))
So for our six-item example, this gives:
½(m×(m -1)) = ½(6×5)
= ½×30
= 15
If we had twice as much data (that is, 12 items) we would have:
½(m×(m -1)) = ½(12×11)
= ½×132
= 66

Guru dapat mengembangkan dan memupuk kemahiran berbahasa melalui main peranan, main simbolik atau sosiodrama

Menurut Vygotsky bahasa merupakan alat utama untuk interaksi sosial, pemindahan budaya dan menjana pemikiran individu. Kanak-kanak juga menggunakan bahasa untuk meluahkan kehendak dan keperluan. Oleh hal itu, perkembangan kemahiran berbahasa kanak-kanak haruslah dijadikan salah satu objektif pembelajaran oleh guru-guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas.

Menurut kajian, pelbagai cara boleh digunakan oleh para guru untuk mengembangkan dan memupuk kemahiran berbahasa kanak-kanak semasa proses P&P di dalam kelas. Antaranya ialah melalui main peranan, main simbolik atau sosiodrama. Main peranan atau pretend play merupakan salah satu aktiviti yang sering dilakukan oleh kanak-kanak sejak mereka berusia 2 atau 3 tahun lagi. Oleh hal itu, tugas guru semasa di dalam bilik darjah adalah menggunakan aktiviti ini sebagai salah satu instrumen dalam aktiviti pengajaran. Sebagai contoh, seorang guru subjek Sivik & Ketatanegaraan yang ingin mengajar anak muridnya tentang nilai-nilai murni seperti kasih sayang, tolong menolong dan bekerjasama boleh menggunakan aktiviti main peranan bagi memberi gambaran kepada nak muridnya tentang apa itu kasih sayang, apa itu nilai tolong menolong dan apa itu nilai bekerjasama. Melalui aktiviti main peranan juga guru boleh mengembangkan kemahiran berbahasa kanak-kanak melalui pertambahan perbendaharaan kata kanak-kanak. Semasa kanak-kanak melakukan aktiviti ini, peranan guru adalah sebagai fasilitator yang akan membantu kanak-kanak dengan kosa kata – kosa kata yang baharu.

Main simbolik juga merupakan salah satu cara yang berkesan untuk membantu perkembangan dan pemupukan kemahiran berbahasa dalam kanak-kanak semasa di dalam bilik darjah. Main simbolik memberikan peluang kepada kanak-kanak mempamerkan kreativiti, kebolehan fizikal dan kesedaran sosial. Main simbolik juga termasuk sosiodrama yang melibatkan situasi-situasi tertentu seperti peranan orang dewasa dan persekitaran yang pernah dilalui atau diperhatikan oleh kanak-kanak. Menurut Christensen dan Kelly (2003), sebagaimana dipetik oleh Alice Wiggins, University of Virginia, main simbolik dapat meningkatkan penggunaan bahasa, membantu kanak-kanak mencapai pemahaman baharu dan seterusnya menghasilkan perkembangan diri serta pembelajaran yang bermakna. Semasa proses aktiviti main simbolik dilaksanakan kanak-kanak akan berinteraksi antara satu sama lain dan hal ini akan membawa kepada perkembangan bahasa yang sihat yang mana kanak-kanak akan melakukan perkongsian kosa kata yang mana mereka akan memperbetulkan bahasa antara satu sama lain. Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran di dalam bilik darjah akan menjadi lebih berkesan dan bermakna.

Laporan Kajian Gaya Pembelajaran dengan Amalan Pengajaran di Sekolah

Oleh: Ziham Zawawi Mazlan

Seperti yang diketahui umum, semua orang adalah berbeza dalam pelbagai aspek termasuklah aspek pendidikan atau lebih spesifik lagi ialah gaya pembelajaran seseorang. Gaya pembelajaran sememangnya berbeza antara satu sama yang lain kerana kita sememangnya dilahirkan dengan keupayaan mental yang berbeza. Ada manusia yang lahir dengan akal yang pintar dan ada juga manusia yang memerlukan masa untuk mempelajari sesuatu. Oleh hal yang demikian, para bakal guru perlu memahami gaya-gaya pembelajaran yang telah dikaji oleh para cendekiawan agar dapat dijadikan panduan dalam menempuh alam pendidikan nanti.

Menurut Dunn & Dunn (1981) gaya pembelajaran ialah cara setiap murid mula memberikan tumpuan, memproses atau menyimpan maklumat baharu dan maklumat yang sukar. Semasa di dalam kelas, setiap murid akan cuba memberikan tumpuan semasa guru mula mengajar dan mereka akan cuba memproses maklumat yang disampaikan oleh guru tersebut lalu menyimpan maklumat tersebut dalam minda sedar mereka. Apa yang membezakan seseorang murid antara satu sama lain ialah bagaimana mereka memahami maklumat baharu tersebut dan bagaimana mereka memproses maklumat tersebut. Hal inilah yang perlu difahami oleh bakal guru agar mereka dapat membantu anak-anak murid mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas.
Menurut Woolfolk (1998) gaya pembelajaran ialah pendekatan tersendiri seseorang individu kepada pembelajaran dan biasanya melibatkan pemprosesan maklumat yang mendalam. Woolfolk bersependapat dengan Dunn & Dunn. Mereka bersepakat bahawa gaya pembelajaran adalah bagaimana murid memproses maklumat yang diperolehi daripada gurunya iaitu sama ada maklumat baharu ataupun maklumat yang sukar. Entwistle (1981) pula memberikan definisi yang lebih umum. Menurut Entwistle gaya pembelajaran ialah tingkah laku konsisten seseorang murid dalam cara ia belajar. Secara kesimpulannya dapatlah dirumuskan bahawa gaya pembelajaran ialah cara seseorang menerima dan memproses maklumat dalam pelbagai cara yang berbeza-beza.

Pada 17 hingga 21 Ogos yang lalu, penulis berkesempatan mengikuti program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) atau ‘School Based Experience (SBE)’ selama seminggu di Sekolah Kebangsaan Bukit Hampar, Segamat bersama-sama beberapa rakan penulis dari beberapa IPGM lain dari seluruh Malaysia. Program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) atau ‘School Based Experience (SBE)’ merupakan program kelolaan Bahagian Pendidikan Guru di bawah seliaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Melalui program ini penulis berkesempatan membuat pemerhatian terhadap gaya-gaya pembelajaran murid-murid di sekolah tersebut. Penulis akan menghuraikan topik gaya pembelajaran dan membuat huraian beserta contoh berdasarkan apa yang penulis telah perhatikan di sekolah tersebut.

Sebelum kita pergi lebih jauh lagi dalam mengkaji topik ini, perlulah diketahui dahulu apakah faktor yang membawa kepada perbezaan dalam gaya pembelajaran individu. Menurut pendapat beberapa ahli psikologi pendidikan yang menjalankan kajian berhubung gaya pembelajaran manusia, antara faktor yang membawa kepada perbezaan gaya pembelajaran adalah faktor warisan, cara didikan dan persekitaran.
Faktor warisan, cara didikan dan persekitaran dalam konteks ini dapatlah dikatakan sebagai faktor genetik dan pengaruh budaya warisan yang diamalkan dalam keluarga serta masyarakat keliling kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang dibesarkan dalam keluarga yang masih lagi mandi menggunakan perigi mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dengan kanak-kanak yang ibu bapanya memandu Mercedes Benz ke tempat kerja. Budaya yang diamalkan oleh keluarga dan masyarakat disekitar kanak-kanak tersebut juga boleh menjadi faktor yang membawa kepada perbezaan ini. Kanak-kanak yang dibesarkan dalam masyarakat yang tidak cukup keperluan infrastrukturnya seperti kawasan pedalaman mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dengan kanak-kanak yang dibesarkan dikawasan yang cukup keperluan infrastrukturnya seperti di kawasan bandar.

Seterusnya kita beralih kepada topik utama kita iaitu gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran yang pertama ialah pelajar visual. Pelajar visual merupakan pelajar yang lebih suka menjalani pembelajaran melalui deria penglihatan mereka. Sewaktu belajar, mereka perlu menatap wajah guru mereka yang menyampaikan isi pelajaran dengan bantuan bahasa isyarat, imej gambar-gambar, paparan visual termasuk rajah-rajah, buku-buku teks yang mempunyai ilustrasi, tranperansi, video, carta dan edaran-edaran bahasa. Sewaktu penulis berada di Sekolah Kebangsaan Bukit hampar, penulis berjaya menemui beberapa orang murid yang belajar secara visual. Murid tersebut merupakan pelajar darjah 5 kelas terakhir bagi darjahnya. Biarpun murid tersebut berada dikelas terakhir namun semangat yang ditunjukkan oleh murid tersebut untuk belajar adalah tinggi. Namun apa yang penulis dapat katakan ialah, murid ini merupakan seorang pelajar visual namun amalan pengajaran oleh guru-gurunya kebanyakkannya adalah lebih kepada “chalk and talk”. Hal ini menyebabkan murid tersebut menghadapi konflik apabila gaya pembelajarannya tidak selari atau boleh dikatakan tidak “kena” dengan cara pengajaran oleh kebanyakkan gurunya. Oleh hal yang demikian, kepada bakal guru hal seperti ini dapat dielakkan jika guru murid terwebut tahu mengenai gaya pembelajarn anak-anak muridnya dan mengaplikasikannya dalam P&P mereka.

Selain gaya pembelajaran visual terdapat juga gaya pembelajaran auditori yang mana murid jenis ini lebih suka belajar melalui pendengaran mereka. Bagi mereka intonasi suara, pitch, kelajuan dan butiran-butiran lain adalah sangat penting bagi mereka ketika mendengar pengajaran yang disampaikan oleh guru mereka. Cara belajar yang paling berkesan bagi murid yang mempunyai gaya pembelajaran seperti ini ialah melalui kuliah, perbincangan dan sesi perkongsian pendapat dengan orang lain. Kebiasaannya, kanak-kanak bekeperluan khas seringkali mengamalkan gaya pembelajaran ini terutamanya kanak-kanak bekeperluan khas cacat penglihatan. Hal ini kerana mereka tidak dapat melihat sebaliknya mereka hanya mampu mendengar menggunakan telinga.

Gaya pembelajaran yang seterusnya ialah pelajar taktik atau kinestetik. Pelajar jenis ini lebih suka belajar melalui pergerakan, merasa, menyentuh, menyusun, mereka cipta dan membina atau membuat. Pendekatan yang paling berkesan untuk murid-murid ini adalah melalui pendekatan “hands-on”. Solomon (1998) mengatakan bahawa murid yang mempunyai gaya pembelajaran ini suka belajar secara penemuan seperti melakukan eksperimen sains, membuat aktiviti geografi dan bermacam-macam aktiviti lain lagi yang membolehkan murid menemui atau melihat sendiri apa yang dikatakan oleh guru mereka semasa P&P.Semasa penulis berada di Sekolah Kebangsaan Bukit Hampar, penulis mendapati terdapat beberapa orang guru yang sangat rajin dan berkebolehan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti P&P berbentuk “hands-on’ untuk anak-anak murid mereka. Kebanyakkan mereka adalah guru Sains, Matematik dan Pendidikan Seni Visual. Apa yang mengagumkan penulis ialah guru-guru ini kebanyakkannya bukan sahaja menggunakan teknik “hands-on” dalam subjek masing-masing untuk kelas-kelas hadapan malah menggunakan teknik yang sama untuk murid-murid di kelas hujung. Hal ini membolehkan murid yang mempunyai gaya pembelajaran jenis ini mendapat peluang untuk memahami apa yang ingin disampaikan guru mereka dengan lebih efektif.

Gaya pembelajaran yang seterusnya ialah gaya pembelajaran aktivitis. Pelajar aktivis suka mengambil bahagian secara aktif dalam proses pembelajaran Mereka tiidak akan leka semasa di dalam kelas.Serta mengambil bahagian di dalam kelas secara peribadi Mereka juga meanggap bahawa pengetahuan baharu yang mereka peroleh itu sebagai kepunyaan peribadinya. Hal ini bermaksud murid jenis ini akan cuba memahami apa yang diajar oleh gurunya dengan berfikir sendiri serta bermonolog. Mereka tidak melakukan kolaborasi dengan individu lain untuk proses pemahaman kerana jika mereka tidak faham mereka akan bertanya sendiri dengan guru mereka. Semasa program PBS yang lalu penulis berpeluang untuk masuk ke kelas unuk melihat bagaimana proses P&P dijalankan. Penulis telah masuk ke kelas Tuan Haji Zainal Arifin iaitu ketua panitia matematik sekolah tersebut. Kelas yang penulis kunjungi ialah kelas 4 Cemerlang iaitu kelas pertama dalam darjahnya. Semasa Tuan Haji Zainal membuat penerangan tentang topik yang disampaikannya, saya dapati terdapat dua orang pelajar India yang sangat kerap mengangkat tangan dan mengajukan soalan. Mereka berdua fasih menggunakan bahasa Inggeris semasa mengajukan soalan. Setelah diamati betul-betul, penulis dapat mengetahui bahawa murid tersebut merupakan seorang murid yang mempunyai gaya pembelajaran aktivis.

Reflektor merupakan jenis gaya pembelajaran yang seterusnya. Pelajar jenis ini gemar berfikir dan mengkaji semula maklumat dan pengetahuan baharu yang diperoleh dalam pemerhatian agar dapat disesuaikan ke dalam kerangka pengetahuan sedia ada. Guru perlu peka, kerana renungan yang terlalu lama dan panjang akan merugikan masa dan kurang mencapai hasil pembelajaran. Pelajar jenis ini agak sukar untuk dikesan dengan mata kasar melainkan mereka mengelamun atau termenung untuk memahami apa yang diajarkan dengan terlalu lama.

Teoris merupakan gaya pemebelajaran yang seterusnya. Pelajar jenis ini suka mencari bukti supaya dapat membuat generalisasi bagi hukum-hukum dan teori-teori. Pelajar jenis ini sentiasa cuba untuk menganalisis dan mensintesiskan data. Mereka juga suka mengorganisasikan konsep dan prinsip serta mencadangkan idea-idea dan hubungan. Murid jenis ini senang dikenalai berdasarkan buku nota mereka kerana mereka akan lebih kerap menggunakan peta minda untuk pemahaman mereka berbanding penulisan nota secara biasa.

Gaya pembelajaran pragmatis ialah pelajar yang sentiasa ingin mengetahui bagaimana sesuatu perkara itu berfungsi walaupun tidak mementingkan bukti. Mereka menganggap pembelajaran sebagai satu proses membina semula pengalaman. Proses pembelajaran berlaku secara aktif semasa mereka melalui proses penyelesaian masalah

Selain daripada gaya pembelajaran yang telah disebutkan terdapat juga gaya pembelajaran hail kajian beberapa lagi para cendekiawan. Menurut Dunn & Dunn, gaya pembelajaran terbahagi kepada dua iaitu pelajar global dan pelajar analitis. Pelajar global melihat secara menyeluruh sebelum dapat memahami bahagian yang lain. Mereka suka persekitaran belajar yang fleksibel, lampu tidak terang, muzik yang mendamaikan, tempat duduk selesa dan persekitaran yang tidak formal. Pelajar analitis pula, perlu melihat bahagian-bahagian dalam urutan sebelum dapat memahami keseluruhannya. Untuk memahami sesuatu konsep baharu, mereka perlu mendapat gambaran dan maklumat secara umum dahulu sebelum mereka memahami konsep atau teori tersebut. Mereka juga suka persekitaran yang berstruktur dan formal.

Apakah yang membezakan individu dalam gaya pembelajaran mereka? Terdapat empat jenis elemen yang menyebabkan berlakunya perbezaan dalam gaya pembelajaran individu iaitu tempoh masa belajar, pembelajaran kendiri, tumpuan serta reaksi terhadap situasi baharu. Keempat-empat elemen ini menjadi ukuran dalam menentukan dan membezakan gaya pembelajaran seorang individu dengan individu yang lain. Tempoh masa belajar merupakan tempoh masa untuk murid-murid memahami apa yang cuba disampaikan oleh guru mereka. Murid yang pintar mempunyai tempoh masa belajar yang amat singkat. Guru hanya perlu menerangkan hanya sekali dan mereka telah memahami apa yang cuba disampaikan oleh guru mereka. Tumpuan pula adalah titik perbezaan paling ketara anatara seorang individu dengan yang lain. Ada murid yang mampu memberikan 100% tumpuan tanpa leka terhadap apa-apa gangguan dan mereka inilah murid yang cemerlang. Ada juga murid yang mudah hilang tumpuan tas beberapa sebab yang kecil seperti terdapat orang yang lalu di tepi kelas mereka dan mereka terus hilang fokus.

Tamsilannya, adalah penting utnuk seorang bakal guru malah guru yang telah mengajar juga untuk memahami serta mengimplikasikan ilmu tentang gaya pembelajaran murid-murid dalam tugas harian mereka sebagai seorang guru. Penulis berpendapat bahawa apabila seorang guru memahami gaya dan corak pembelajaran anak-anak murid mereka mereka akan dapat merancang pengajaran mereka dengan lebih menarik dan berstruktur agar pengajaran tersebut menjadi efektif.

The critical path analysis

By: Ziham Zawawi Mazlan

The critical path analysis is a modeling tool which is used for analyzing the events in a project in order to produce management information. For example, the critical path analysis is mainly being used in management especially for factories and also being used as tool to reduce production cost. To complete the analysis, the project is modeling using a network diagram. The network diagram is about creating relationships between activities. The elements used on a network diagram are activities, dummies, events, and key events.

A network diagram will allow you to illustrate the dependencies or sequence between these activities. Relationships are also referred to as dependencies – the most basic is “finish to start”. Thus the basic question is which activities must be finished before which activities can start. Once your network diagram is ready, only then can you realistically start determining your project’s schedule. The use of an arrow (specifically in the notation used in this example) shows this relationship.

The information that you aid from this method will help you in making a variety of decisions. If the research or planning project is faced in the beginning with negative slack on the critical path because of some forced contractual obligation (such as a college requiring the completion of a thesis by a certain date in order to graduate), then you will know immediately that some changes will be required in order to meet the required schedule. You also will know where the most critical of these changes are needed. Available staff or resources from those events with surplus slack time might be shifted to more critical activities, new resources or staff assistance may be required to speed up certain activities, or you may need to decide to eliminate or greatly reduce certain activities.

Pengaplikasian Amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di Sekolah Kebangsaan Kampong Jawa, Segamat

Oleh: Ziham Zawawi Bin mazlan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) merupakan teras kepada sistem pendidikan di Malaysia sejak 1988. Untuk maklumat, FPK telah distruktur berdasarkan Perlembagaan Malaysia dan berlandaskan ideologi kebangsaan yang menerapkan Rukunegara, Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (Choong, 2008). Pada 23 Mac 2009 hingga 27 Mac 2009 yang lalu, penulis berkesempatan untuk mengalami pengalaman menyertai program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) atau juga dikenali sebagai School Based Experience (SBE) yang dianjurkan oleh Bahagian Pengambilan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Melalui kesempatan ini penulis telah mengkaji tentang perancangan dan pelaksanaan FPK disebuah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Kampong Jawa yang terletak di Segamat, Johor. Sekolah ini merupakan sekolah gred A dan mempunyai dua sidang iaitu sidang pagi dan sidang petang . Sekolah yang terletak tiga kilometer dari Pejabat Pelajaran Daerah Segamat merupakan sebuah sekolah yang menjadi pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka berikutan prestasi akademik dan kokurikulum yang memberangsangkan saban tahun .

Berdasarkan pemerhatian penulis, kajian tentang pelaksanaan FPK di sekolah tersebut boleh dibahagikan kepada empat sektor iaitu kelompok pengurusan dan organisasi sekolah, kelompok prasarana sekolah, kelompok kurikulum dan kelompok program dan aktiviti. Kelompok aspek yang pertama iaitu pengurusan dan organisasi sekolah di SK Kg. Jawa sememangnya berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Frasa “... rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat ” yang terdapat dalam FPK jelas ditonjolkan melalui kepimpinan organisasi dan pengurusan sekolah. Sistem pengurusan SK Kg. Jawa yang diterajui guru besarnya, En. Md Salehan Bin Jaafar dengan jelas telah melaksanakan dasar-dasar yang telah dibuat oleh kerajaan. Sebagai contoh Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI), Program 3K (Kerjasama KPM, Kumpulan Utusan dan Tetra Pak Malaysia) , Program Sekolah Selamat , Rancangan Makanan Tambahan, Program Susu Sekolah dan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi sekolah (seperti termaktub dalam Perlembagaan Malaysia). Teraju organisasi sekolah yang dianggotai kepimpinan yang berlainan bangsa dan jantina juga jelas menunjukkan proses pemupukan perpaduan rakyat melalui guru sebagai role-model dan persamaan taraf antara lelaki dan wanita . Selain itu, jumlah guru dan kakitangan seramai 60 orang banyak membantu guru besar dalam menguruskan murid seramai 860 orang .

Prasarana sekolah sememangnya menjadi agenda utama bagi setiap kelompok kepimpinan yang menguruskan sesebuah sekolah. Prasarana yang baik dan sempurna akan membantu merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui frasa “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani...” dan frasa “...usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat, dan negara”. Prasarana yang baik dan sempurna amat penting agar proses P&P murid-murid tidak akan terganggu sebaliknya mampu membantu murid untuk memperkembangkan lagi diri mereka terutama dari aspek intelek.

Prasarana yang terdapat di SK Kampong Jawa sememangnya lengkap dan amat bersesuaian untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan berkualiti. Sebuah bangunan khas untuk dua buah Makmal Komputer yang lengkap dengan komputer dan wayerles mampu menjana penggunaan teknologi maklumat dan ICT dalam proses pembelajaran. Hal ini sememangnya benar, apabila penulis sendiri melihat murid-murid menggunakan waktu rehat mereka untuk membuat soalan latihan yang terdapat di internet. Murid-murid itu sendiri sudah mengetahui laman web mana yang harus dibuka atas tunjuk ajar guru-guru mereka. Selain Makmal Komputer, Makmal Sains yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan sains serta mural-mural seperti gambar plane-planet yang terdapat di Galaksi Bima Sakti dan sebagainya membantu menarik minat murid-murid untuk mempelajari subjek sains.

Pusat sumber yang dilengkapi buku-buku rujukan UPSR, buku-buku fiksyen bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sememangnya mampu untuk menggalakkan murid untuk menanam minat untuk membaca. Namun, sewaktu penulis tiba untuk melawat perpustakaan, keadaan di situ agak bersepah kerana kerja-kerja pengubahsuian telah dilakukan beberapa hari sebelum penulis tiba. Selain perpustakaan, antara tempat lain yang mampu untuk menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid di SK Kg. Jawa ialah seperti Sudut Bacaan yang terdapat di setiap kelas, sebuah waqaf sumbangan PIBG SK Kg. Jawa yang dinamakan Waqaf Ilmu yang mana mengandungi Sudut J-Qaf dan Sudut Bacaan, kantin yang ditepekkan nota-nota di atas mejanya dan sebuah sudut sains yang terletak di hadapan Makmal Sains yang mampu menarik minat murid untuk mempelajari subjek Sains.
Sekolah ini bukan sahaja mengutamakan bidang akademik malah juga menumpukan pada aspek kokurikulum dalam usaha untuk membangunkan aspek jasmani murid-murid. Oleh hal itu, prasarana berkaitan aktiviti kokurikulum yang lengkap sememangnya telah disediakan di SK Kg Jawa, antaranya ialah sebuah padang pelbagai guna (juga padang bola sepak), sebuah gelanggang badminton terbuka, sebuah gelanggang bola tampar dan sebuah gelanggang bola jaring. Selain prasarana-prasarana di atas, murid-murid yang masih kecil seperti pra-sekolah dan tahap 1telah disediakan pihak sekolah dengan dua buah kawasan permainan yang dilengkapi dengan jongkang-jongkit, buaian, gelongsor dan sebagainya.

Selain kemudahan infrastruktur yang lengkap untuk pembelajaran murid dan aktiviti kokurikulum, pihak sekolah juga amat menitik beratkan tentang aspek-aspek kecerian dan keselamatan. Hal ini terbukti apabila sekolah ini telah menyertai Program Keindahan Keceriaan dan Alam Sekitar Sekolah (Program 3K) . Program ini merupakan projek usahasama antara pihak sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, Kumpulan Utusan dan Tetra Pak Malaysia. Visi utama projek ini adalah untuk melahirkan generasi berkeperibadian yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek menjelang 2020. Untuk itu, pihak sekolah telah berusaha untuk meningkatkan tahap keceriaan dan kebersihan kawasan sekolah dengan melaksanakan pelbagai aktiviti. Antaranya ialah program melukis mural yang dijayakan oleh guru dan murid-murid, kata-kata hikmah yang ditampal di dinding-dinding dan di gantung di susur gajah, penanaman pokok-pokok bunga renek oleh kontraktor yang telah dipilih dan ‘maintenance’ kebersihan kawasan sekolah dengan pelantikkan kontraktor yang membawa masuk pekerja yang akan memastikan kebersihan kawasan sekolah.
Dari aspek keselamatan, pihak sekolah telah melantik dua orang pengawal keselamatan yang akan bertugas secara bergilir-gilir di sebuah pos pengawal yang telah dibina di hadapan kantin. Pengawal keselamatan ini bukan sahaja memastikan keselamatan kawasan sekolah malah memastikan keselamatan murid-murid ketika pada awal pagi murid-murid berpusu-pusu ke sekolah dan ketika murid-murid pulang dari sekolah. Pengawal keselamatan itu juga ditugaskan untuk membantu murid-murid melintas jalan dengan mengawal aliran trafik di hadapan kawasan sekolah. Aspek keselamatan daripada bencana kebakaran juga dititikberatkan oleh pihak sekolah. Hal ini dibuktikan apabila setiap aras blok dan bilik-bilik khas diletakkan alat pemadam api manakala pelan kebakaran bagi “fire drill” diletakkan disemua kelas dan tempat-tempat strategik . Untuk kemasukan pelawat, mereka dikehendaki berjumpa dengan Guru Besar dahulu untuk berurusan dengan para guru atau murid-murid.
Bilik darjah merupakan kemudahan infrastruktur yang paling penting bagi sesebuah sekolah. Disebabkan jumlah murid yang ramai di SK Kg. Jawa iaitu seramai 852 orang murid dan kelas yang tidak mencukupi, sesi akademik diadakan pada dua sidang iaitu sidang pagi dan sidang petang. Murid yang menghadiri sidang pagi adalah murid-murid pra-sekolah, darjah 1, 4, 5 dan 6 manakala sidang petang pula dihadiri oleh murid-murid darjah 2 dan 3. Namun hal ini tidak menghalang murid-murid untuk belajar dan mengikuti proses P&P. Hal ini diyakinkan dengan setiap sudut di dalam bilik darjah terutama di papan kenyataan di setiap kelas dipenuhi dengan nota-nota, cerita-cerita pendek, gambar-gambar menarik, jadual waktu, jadual bertugas, Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta pelbagai lagi maklumat yang mampu menjana pemikiran kreatif dalam kalangan pelajar.

Aspek ketiga yang ingin penulis gunakan untuk menghurai tentang amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di SK Kg. Jawa adalah dari aspek kurikulum. Menurut Kerr (dalam kelly, 1993;199) kurikulum merupakan semua pembelajaran yang dirancang oleh institusi pendidikan dan dilaksanakan sama ada kelompok atau individu, di dalam atau di luar bilik darjah. John Dewey (1916) pula menggariskan kurikulum dalam bukunya bertajuk Democracy and Education sebagai berperanan memperjuangkan pembentukan semula masyarakat.
Oleh hal yang demikian, untuk tujuan pembentukan semula masyarakat Malaysia “...yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara” seperti yang tertulis dalam FPK, kurikulum yang mempunyai sukatan pelajaran yang bersesuaian dengan budaya, agama dan adat resam tempatan yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah diguna pakai oleh warga pendidik di SK Kg Jawa dalam melaksanakan P&P. Kesemua subjek yang diajar di SK Kg Jawa mempunyai sukatan yang bertujuan untuk membangunkan modal insan yang terdapat di kawasan sekitar SK Kg Jawa.

Buku rekod pengajaran guru merupakan antara medium yang digunakan oleh guru besar dalam usaha memantau dan memastikan agar setiap apa yang diajar oleh para guru adalah mengikut sukatan pelajaran yang telah diberikan oleh PPK, KPM. Selain sumber pengajaran yang didasarkan pada sukatan pelajaran yang dikeluarkan oleh PPK, KPM, pihak sekolah juga menggalakkan agar para guru menggunakan bahan bantu mengajar dan alat bantu mengajar ketika proses P&P agar pembelajaran menjadi menarik dan murid akan menjadi minat untuk belajar. Antara alat bantu mengajar yang disediakan pihak sekolah untuk digunakan oleh warga pendidik untuk menjalankan proses P&P adalah seperti LCD Projektor, laptop (untuk guru-guru Sains, Matematik, bahasa Inggeris dan pemulihan), glob, radio, televisyen dan pelbagai lagi alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar yang telah disediakan oleh pihak sekolah melalui peruntukan-peruntukan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Dari aspek murid pula, mereka diberikan bahan bantu belajar dan alat bantu belajar yang bersesuaian. Sebagai contoh, untuk tahun 2008 yang lepas pihak PIBG telah membelanjakan sebanyak RM24,496.02 untuk buku tulis, buku kerja dan lembaran kerja murid .

Kokurikulum merupakan antara agenda utama di SK Kg Jawa. Melalui penubuhan pelbagai jenis persatuan, kelab-kelab permainan dan unit-unit beruniform, murid-murid diberi ruang dan peluang untuk menonjolkan bakat dan mengasah bakat tersebut ke peringkat yang paling tinggi. Antara unit-unit beruniform yang terdapat di SK Kampong Jawa ialah Pengakap, Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS), Puteri Islam, Tunas Puteri dan Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM). Terdapat juga persatuan-persatuan akademik seperti Persatuan Sains dan Matematik, Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Inggeris dan persatuan atau kelab bukan akademik seperti Kelab Badminton, Kelab Bola Sepak, Kelab Hoki, Kelab Tenpin Boling dan sebagainya yang menjadi pilihan murid-murid untuk mengasah minat dan bakat mereka.
Program Pemulihan yang telah lama wujud di SK Kg Jawa merupakan satu langkah atau agenda yang diguna pihak sekolah untuk mengatasi masalah keciciran penguasaan 3M dan pelbagai lagi masalah pembelajaran dalam kalangan murid-murid SK Kg. Jawa. En Azmi Bin Othman telah dipertanggungjawabkan untuk mengelolakan dan menguruskan Kelas Pemulihan dengan menjalankan aktiviti di sebuah bilik darjah khas untuk murid-murid pemulihan khas. Aspek disiplin juga amat dititikberatkan di sekolah ini. Di bawah kepimpinan En. Teh Cheng Chuan, beberapa jawatankuasa telah dibentuk untuk memastikan disiplin murid adalah dalam keadaan yang baik dari segala sudut dan aspek .

Aspek keempat yang ingin penulis gunakan untuk menghurai tentang amalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di SK Kg. Jawa adalah dari aspek pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum. Lapangan kurikulum yang diketui oleh Guru Penolong Kanan 1 SK Kg Jawa, En Mohd Khamis Bin Mohd Yasin dan bidang kokurikulum yang diketuai oleh Guru Kanan Kokurikulum, Puan Sharinah Binti Ismail@Sharif sememangnya merupakan dua jenis bidang yang sangat dititikberatkan oleh pihak pengurusan sekolah dari semua aspek. Hal ini juga disokong oleh pihak PIBG SK Kg Jawa yang memberikan 100% sokongan kepada pihak sekolah untuk membangunkan potensi diri murid-murid dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek melalui sumbangan-sumbangan dari segi pelbagai bentuk yang telah diberikan .

Pelbagai program dan aktiviti kurikulum telah dirangka, disusun dan diadakan semata-mata untuk meningkatkan dan memperkembangkan lagi aspek intelek murid-murid. Selain itu, sebuah jawatankuasa khusus telah dibentuk saban tahun untuk menjaga aspek kurikulum di SK Kg Jawa . Sebagai contoh, pihak SK Kg Jawa telah mengadakan aktiviti-aktiviti seperti Program Kecemerlangan UPSR (Julang – Cahaya Enam 2009) khusus untuk memantapkan murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan UPSR, Program 10 Minit Bersama Buku , Anugerah Banyak Membaca, kuiz-kuiz berkala yang diadakan mengikut tema, Program NILAM, Minggu Membaca, Kursus Motivasi Pelajar UPSR, kelas tambahan malam untuk murid tahun 6 , Program Zoom A (Projek Komputer dalam Pendidikan) dan pelbagai aktiviti lain yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkembangkan lagi aspek intelek murid-murid di SK Kg. Jawa.

Di bawah kepimpinan Puan Sharinah Binti Ismail@Sharif yang merupakan GPK Kokurikulum SK Kg Jawa , pelbagai program dan aktiviti kokurikulum telah dirangka, disusun dan dilaksanakan bagi meningkatkan dan memperkembangkan aspek jasmani murid-murid di SK Kg. Jawa. Hal ini amat penting kerana otak yang cerdas adalah kerana badan yang cergas. Mendukung FPK yang menjadi tulang belakang sistem pendidikan di Malaysia, sebuah jawatan kuasa induk yang mengawal, merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti kokurikulum telah diwujudkan saban tahun. Antara aktiviti kokurikulum yang diadakan oleh pihak sekolah ialah Program Sukan Tahunan Sekolah, Perkhemahan Unit-unit Beruniform, Hari Kokurikulum, Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan setiap tahun dan pelbagai lagi aktiviti kokurikulum yang mampu untuk meningkatkan aspek jasmani murid-murid.

Bagi aspek rohani pula, pihak sekolah dengan kerjasama PIBG, Masjid An-Nur, Kg. Jawa dan beberapa organisasi lain telah bahu-membahu untuk membangunkan dan mengisi aspek kerohanian murid-murid di SK Kg Jawa. Antara aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan ialah Majlis Sembahyang Hajat yang diadakan setiap tahun di Masjid An-Nur, Kg Jawa, Kursus Keibubapaan Pelajar Murid Tahun 6, Majlis Membudayakan Al-Quran yang diadakan setiap pagi Jumaat untuk murid-murid darjah 1 hingga 5, Majlis Bacaan Yasin untuk murid darjah 6 pada setiap pagi Jumaat dan berbagai-bagai lagi aktiviti yang bertujuan untuk mengisi aspek rohani murid-murid di SK Kg. Jawa.

Selain pihak sekolah, pihak PIBG juga merupakan antara organisasi yang sangat bekerjasama secara kolaboratif dan bekerja keras dalam memastikan amalan FPK dijadikan panduan dan acuan dalam membentuk generasi baharu yang fizikalnya sangat kental dan kuat dalam menghadapi cabaran dan dalamannya sangat subur dengan nilai-nilai murni agama, budaya dan adat resam warisan bangsa. Tamsilannya, sudah terang lagikan bersuluh bahawa SK Kampong Jawa merupakan sebuah institusi pendidikan rendah yang mendukung Falsafah Pendidikan Kebangsaan demi merealisasikan impian dan hasrat negara bangsa Malaysia. Hal ini terbukti melalui 10 misi sekolah ini yang mana antaranya adalah untuk meningkatkan usaha membangunkan modal insan .

The Sheriff's Son by Charles W. Chesnutt - A critical overview by Ziham Zawawi

The Sheriff’s Son by Charles W. Chesnutt is one of the famous American Short Stories. I found this short story in a book entitled, Charles W. Chesnutt: Great American Short Stories 1 which I found in my collage’s library. Charles W. Chesnutt managed to write a good story based on American country-side story in 19th late century. He has successfully captured the reality of stereotypical of American traditional issues in a very interesting way. Among the issues that I can see he managed to cover in this short story successfully are apartheid, father and son’s conflict, and the integrity of government officer on doing their duty. The way he covers the entire issues make me want to continue my reading until the end.

I really love the way he describe the characters in this story. He describes Tom as a light-skinned Negro man who was suspected as the murder of Captain Walker. He also spice up the story with the conflict between the lynchers who really angry with Captain Walker murder case and want to take revenge by killing the murder badly. On the other hand, as the sheriff on Branson County, Sheriff Campbell defending the murder because he thinks that we someone is not guilty before it is proven that he or she is guilty. This is what I like about Sheriff Campbell because he practice integrity on doing his duty and very responsible towards his people and his family.

This story contains a lot of moral values that we can make use in our daily life. Chesnutt successfully includes the awareness of being a very responsible person towards its own world. From this story, we also can see that we are all the same. Even though our skin colour is not the same, we are all people we live in this planet and have the right to defend ourselves if we are not guilty. This is what Chesnutt done towards Sheriff Campbell; he described Campbell as a very fair leader.

As the conclusion, I really love this story because the issues that colouring the story is very interesting and genuine. We rarely can find the same story like this that brings the true reality issues other than “The Root". So I can say that Chesnutt is born to be a very good writer, this story is a very good story and I enjoy reading this story. That’s all thank you.

Kanak-kanak Disleksia dan Implikasinya Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Oleh: Ziham Zawawi Bin Mazlan

Disleksia’. Sesiapa yang baharu pertama kali mendengar perkataan ini pasti tertanya-tanya apakah definisi yang dibawakan oleh perkataan ini. Disleksia bukanlah suatu penyakit tetapi merupakan satu masalah yang ditanggung pesakit seumur hidup. Perkataan ‘disleksia’ merupakan pinjaman daripada kata Inggeris iaitu ‘dyslexia’. Dalam bahasa Latin, ‘dys’ bermaksud teruk atau susah manakala ‘lexia’ bermakna perkataan. Oleh hal itu, melalui penafsiran daripada makna kedua-dua suku kata tersebut dapatlah diketahui bahawa disleksia merupakan satu masalah membaca atau kesukaran untuk memproses perkataan (Kuwana, 2009).

Individu pertama yang menemukan tentang masalah ini ialah Dr. W. Pringle Morgon dari England. Bailet (2006) pula mengaitkan masalah disleksia sebagai masalah pembelajaran yang mana pesakit akan menghadapi masalah dalam memproses perkataan dan nombor.

Gejala fizikal yang dapat dikesan untuk mengenal pasti pesakit disleksia ialah antaranya pesakit mengalami kesukaran untuk membaca. Mereka sebenarnya mengalami masalah mengenal pasti fonem iaitu unit terkecil dalam sistem bahasa. Pesakit akan keliru dengan perkataan yang bunyinya hampir sama seperti “volcano” dengan “tornado”. Apabila ditunjukkan gambar “volcano”, mereka mungkin menyebutnya sebagai “tornado”. Sebenarnya mereka tahu apakah objek itu tetapi mereka tidak dapat menyebut perkataan yang tepat untuk objek tersebut.

Walaupun disleksia merupakan suatu masalah pembelajaran, guru dan pihak sekolah seharusnya mengambil tanggungjawab yang sewajarnya agar mereka ini tidak akan ketinggalan dan diberi peluang untuk belajar. Pihak sekolah seharusnya menganalisa para pelajar mereka dari peringkat awal lagi untuk mengenal pasti siapa yang menghidapi disleksia dan menyediakan program-program yang sepatutnya. Pihak sekolah juga boleh membantu kanak-kanak disleksia ini dengan memberikan masa menjawab peperiksaan yang lebih panjang berbanding kanak-kanak lain kerana pesakit disleksia mengambil masa yang lama untuk membaca soalan dan menjawab soalan peperiksaan (Kuwana, 2009).

Guru juga tidak ketinggalan dalam membantu kanak-kanak istimewa ini. Guru seharusnya memulakan langkah rawatan awal ke atas murid-murid yang telah dikenal pasti menghidapi masalah ini. Program latihan awal membaca fonem perlulah dilakukan semenjak peringkat pra-sekolah lagi agar mereka akan dapat membaca dengan lebih baik. Selain hal itu, guru juga perlu memberikan sokongan moral dan emosi kepada murid-murid yang menghidapi masalah ini. Selain hal itu, untuk kanak-kanak pada peringkat awal remaja mereka perlu dibenarkan untuk merakam kuliah atau pengajaran guru selain dibenarkan untuk menyalin nota guru (Bailet, 2006).

Selain itu, guru juga perlu memberitahu bahawa tiada jawapan yang salah dan betul. Mereka cuma perlu berminat dengan cara kanak-kanak disleksia ini menyampaikan jawapan mereka apabila ditanya soalan (Pollock, Waller & Politt, 2004). Kaedah ini akan mengelakkan kanak-kanak disleksia daripada merasa rendah diri apabila tidak dapat membaca jawapan mereka dengan betul dan dapat menanamkan keyakinan kepada mereka bahawa jawapan itu sendiri tidak semestinya betul atau salah.

Seharusnya guru-guru kelas yang mempunyai murid-murid disleksia perlu mempunyai hubungan yang erat dengan guru pakar agar mereka dapat merujuk jika terdapat apa-apa masalah yang berlaku semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan (Pollock, Waller & Politt, 2004). Hal ini adalah penting kerana guru pakar adalah guru yang sudah mempunyai kepakaran menguruskan murid-murid yang menghadapi masalah ini.

Oleh kerana disleksia merupakan suatu masalah pembelajaran, mereka tidaklah ditutup peluangnya untuk menimba ilmu pengetahuan. Mereka perlu diberi ruang dan peluang agar dapat menonjolkan diri mereka. Individu-individu yang menghidapi masalah ini merupakan seorang yang sangat cemerlang dalam penyelesaian masalah (problem solving), pemikiran kritikal (critical thinking) dan perbendaharaan kata. Mereka juga cemerlang dalam bidang arkitek, kejuruteraan, sains, seni dan muzik (Kuwana,2009).

Sejarah telah membuktikan bahawa dunia ini sendiri maju dari banyak aspek kerana hasil usaha individu-individu yang menghidapi disleksia seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albert Einsten, Thomas Edison, Walt Disney, Will Smith, Orlando Bloom, Tom Cruise, Bruce Jenner, Greg Louganis, Cher dan lain-lain.

Sunday, 27 December 2009

Cikgu Najib: Guru Sains yang berkaliber dan berwawasan.

Oleh: Ziham Zawawi Bin Mazlan

Encik Mohd Najib Bin Sapari memang sudah tidak asing lagi di Sekolah Kebangsaan Kampong Jawa, Segamat. Beliau telah berkhidmat di sekolah tersebut selama hampir 13 tahun sebagai guru sains sejak 1997 lagi. Kini beliau memegang jawatan sebagai guru panitia bagi subjek sains dan menjadi tempat rujukan bagi murid-murid dan guru-guru Sains yang lain untuk bertanya dan mendapatkan nasihat.

Sebagai seorang guru dan bapa kepada dua orang anak, sudah menjadikan kewajipan baginya untuk menjalankan semua tanggungjawab yang dipikulnya dengan penuh rasa amanah dan kejujuran. Sebagai seorang guru sains di Sekolah Kebangsaan kampong Jawa, Segamat tanggungjawab beliau bukan sahaja menjadi guru yang semata-mata mengajar subjek sains di dalam kelas malah juga banyak menyumbang ke arah melahirkan insan yang harmoni dan seimbang.

Amalan kurikulum merentas subjek sememangnya menjadi amalannya. Sebab yang memungkinkan perkara ini terjadi ialah majoriti murid-murid sekolah ini adalah datangnya dari keluarga yang bermacam-macam. Ada yang datang dari keluarga yang berada. Ada juga yang merupakan anak kepada penoreh getah dan ada juga yang tiada ibu bapa malah menumpang rumah nenek mereka. Oleh itu, melalui amalan kurikulum merentas subjek itu, En. Najib bukan sahaja dapat mengajar subjek sains malah memasukkan nilai-nilai murni dalam proses P&Pnya sekaligus dapat membentuk semula masyarakat menjadi sebuah masyarakat yang dapat tolong menolong antara satu sama lain dan mewujudkan bangsa Malaysia yang penuh dengan adat resam dan nilai-nilai murni.

Beliau juga merupakan seorang yang menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Beliau tahu bahawa matlamat pendidikan kebangsaan bukan sahaja untuk meningkatkan kemahiran intelek murid-murid malah untuk meningkatkan dan memperkembangkan kesemua aspek seperti jasmani, emosi dan rohani.
Beliau merupakan seorang guru yang amat meminati sukan. Beliau sering menggalakkan anak-anak muridnya untuk menyertai pemilihan-pemilihan pasukan sekolah atau pertandingan-pertandingan sukan di luar. En. Najib sendiri aktif dalam sukan bola tampar, bola baling dan sebagainya. Maka tidak hairanlah jika beliau selalu menggalakkan anak-anak muridnya dalam bidang sukan agar dapat meningkatkan aspek jasmani murid-murid selari dengan FPK. Untuk memperkembangkan aspek jasmani murid-murid, sukan bukan hanya carnya sahaja, terdapat banyak lagi aktiviti di luar bilik darjah yang mampu untuk memperkembangkan aspek jasmani murid-murid seperti yang dilakukan oleh En. Najib iaitu aktiviti perkhemahan, kembara hutan, aktiviti pasukan unit beruniform dan aktiviti kemasyarakatan seperti membersihkan kawasan kampung, membersihkan rumah penduduk selepas banjir pada hujung 2006 yang lalu, membersihkan balai raya kampung dan sebagainya. Dengan cara itu, beliau bukan sahaja dapat memperkembangkan aspek jasmani murid-murid malah dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak.

Dari aspek kerohanian, beliau juga merupakan salah seorang guru yang sangat menjaga aspek kerohanian murid-murid di SK Kampong Jawa. Beliau terlibat dalam aktiviti-aktiviti kerohanian di sekolah ini seperti Majlis Membudayakan Al-Quran yang diadakan setiap minggu, bacaan yasin murid darjah 6 setiap pagi Jumaat, Majlis Restu UPSR yang diadakan setiap tahun, Majlis Maulidur Rasul yang juga diadakan setiap tahun dan pelbagai lagi aktiviti kerohanian yang telah, sedang dan bakal dilaksanakan bagi memastikan perkembangan aspek kerohanian murid-murid SK Kampong Jawa berjalan lancar tanpa gangguan anasir-anasir tidak elok.

Memperkembangkan aspek emosi kanak-kanak merupakan satu aspek yang agak sukar kerana ianya memerlukan kemahiran yang profesional. Namun, En. Najib mampu untuk menguruskan hal ini. Berbekalkan pengalaman mengajar selama hampir 13 tahun, beliau mampu untuk menenangkan murid yang mengalami tekanan emosi. Hal ini terbukti apabila pada tahun 2001, seorang anak muridnya menghadapi tekanan hidup apabila ibunya tiba-tiba meninggal dunia dan ayahnya pula kemalangan dan lumpuh sebahagian badan. Anak muridnya itu yang mempunyai seorang adik hampir menjadi gila kerana tekanan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi. Namun, atas usaha En. Najib yang mempunyai kemahiran untuk menguruskan masalah emosi murid-murid, anak muridnya tersebut berjaya dipulihkan dan kini sedang menuntut di Institut Pendidikan Guru Malaysia.

Begitulah perihalnya En. Najib, walaupun sibuk menjadi seorang ayah dan guru kepada berpuluh-puluh murid, namun beliau mampu untuk mengaplikasikan Falsafah Pendidikan Kebangsan dalam usaha melahirkan murid yang harmoni dan seimbang dari semua aspek termasuk aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Falsafah Pendidikan Karanganku

Falsafah pendidikan yang saya akan amalkan nanti adalah gabungan daripada semua nilai-nilai positif dari semua jenis falsafah pendidikan yang diamalkan di seluruh dunia pada hari ini dan diberi nama Falsafah Pendidikan Pemikiran Baharu. Yang pasti, falsafah pendidikan yang akan saya amalkan adalah bertunjangkan falsafah pendidikan Islam dan dilatari oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu, falsafah mazhab rekonstruktivisme, perenialisme, esensialisme dan progresivisme juga dijadikan intipati dalam falsafah pendidikan saya.

Namun saya tidak menjadikan falsafah eksistensialisme sebagai intipati falsafah saya kerana saya tidak bersetuju dengan falsafah ini. Lagi pula saya pernah membaca sebuah buku bertajuk “Jenayah Yahudi Terhadap Dunia Islam” oleh Dr. Majid Kailani yang mendedahkan bahawa falsafah eksistensialisme merupakan salah satu propaganda Yahudi untuk meruntuhkan moral semua bangsa selain bangsa Yahudi terutamanya Islam.


Mengikut Falsafah Pendidikan Pemikiran Baharu, tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan insan yang mempunyai kepakaran yang menjurus manakala aspek-aspek lainnya sentiasa berkembang dan maju setiap masa seperti aspek rohani, jasmani dan emosi selain intelek. Tujuan pendidikan ini menumpukan kepada kehendak masyarakat terutamanya agenda-agenda kerajaan seperti pembangunan modal insan, pembangunan kawasan luar bandar melalui pendidikan dan sebagainya.

Jenis kurikulum yang diterapkan adalah sama bagi semua pelajar dari awal sekolah rendah iaitu penekanan kepada subjek-subjek sains, sains sosial serta kesenian dan kesusasteraan sehingga pertengahan sekolah menengah yang mana para pelajar diberi pilihan untuk memilih jurusan yang menjurus kepada minat mereka. Pelbagai sekolah dibina untuk menampung program ini seperti sekolah sukan, sekolah seni, sekolah tarian, sekolah teknik dan vokasional dan sebagainya.

Guru akan berperanan sebagai fasilitator dan akan menggalakkan perbincangan antara murid-murid selain menggunakan kaedah “chalk and talk” sebagai kaedah pengajaran. Murid atau pelajar pula berperanan sebagai pembincang yang akan mengemukakan idea atau cadangan pada topik-topik atau isu-isu yang dibawa oleh guru. Selain kaedah hafalan, kaedah “student-centered” juga diamalkan manakala kaedah “spoon-feed’ adalah tidak digalakkan.

Amalan Teori Pembelajaran Murid-Murid di Sekolah Kebangsaan Bukit Hampar, Segamat, Johor

Sekolah Kebangsaan Bukit Hampar merupakan salah sebuah sekolah yang terkemuka dalam daerah Segamat. Pencapaian murid-muridnya dari aspek kurikulum dan ko-kurikulum yang membanggakan itu menyebabkan sekolah ini menjadi pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Sekolah yang di ketuai oleh Encik Ainun Naim Bin Ibrahim ini telah mencapai pelbagai pencapaian yang sangat membanggakan terutamanya dari aspek kurikulum iaitu rekod pencapaian 5Anya.

Apakah rahsia di sebalik kejayaan sekolah ini? Adakah guru-gurunya mengaplikasikan teori-teori pembelajaran yang telah dikemukakan oleh para sarjana terkemuka dunia? atau murid-muridnya belajar mengikut stail atau cara yang sangat berkesan? Pada 17 hingga 21 Ogos yang lalu, penulis berkesempatan mengikuti program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) atau ‘School Based Experience (SBE)’ selama seminggu si Sekolah Kebangsaan Bukit Hampar, Segamat bersama-sama beberapa rakan penulis dari beberapa IPGM lain dari seluruh Malaysia.

Untuk mengkaji apakah resepi kejayaan murid-murid di sekolah tersebut, penulis dan beberapa rakan yang lain telah berkesempatan mengikuti beberapa kelas akademik oleh beberapa orang guru. Guru yang pertama ialah Tuan Haji Zainal Arifin Bin Suhimi yang juga merupakan Ketua Panitia matematik sekolah tersebut. Beliau mengajar matematik untuk murid darjah empat dan darjah enam. Beliau juga merupakan antara guru yang paling senior dan berpengalaman di sekolah tersebut. Guru yang kedua ialah Encik Zulkifli Bin Salleh. Beliau merupakan guru sains bagi darjah lima dan enam di sekolah tersebut dan merupakan seorang lulusan universiti.

Sekolah tersebut mempunyai tiga kelas bagi setiap darjah iaitu Anggerik untuk kelas pertama, Bunga Raya untuk kelas pertengahan dan Cempaka untuk kelas hujung. Penulis berkesempatan untuk mengikuti kelas matematik Tuan Haji Zainal Arifin Bin Suhimi pada hari Selasa jam 12.20 hingga 1.20 tengah hari di kelas 4 Anggerik iaitu kelas pertama bagi darjah empat. Penulis juga berkesempatan mengikuti kelas Encik Zulkifli Bin Salleh yang mengajar subjek sains bagi kelas 5 Cempaka iaitu kelas paling hujung bagi darjah lima pada hari Rabu jam 8.30 hingga 9.30 pagi di Makmal Sains. Penulis berasa sangat bertuah kerana sewaktu penulis membuat pemerhatian bersama rakan penulis dalam kelas Encik Zulkifli, Guru Besar sekolah tersebut juga turut serta kerana beliau sedang membuat pemantauan tentang P&P Encik Zulkifli.

Seterusnya, penulis akan mengulas hasil pemerhatian penulis berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan oleh para sarjana terkenal dunia seperti Ivan Pavlov, J. B. Watson, E.L. Thorndike, B.F. Skinner, Albert Bandura, David Ausubel, R.M. Gagne dan Jerome Bruner.

Pengajaran dan pembelajaran yang baik lagi berkesan tidak akan berlaku tanpa perancangan yang rapi. Perancangan yang rapi perlu berlandaskan sesuatu yang kukuh dan diakui kebenaran atau kewajarannya. Perancangan itu merupakan sesuatu yang terbukti benar. Sesuatu yang dimaksudkan itu dikenali sebagai teori. Justeru itu, kerja amali atau pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang baik perlu berlandaskan teori yang terbukti keupayaan dan kejayaannya.

Melalui pemerhatian penulis terhadap kedua-dua kelas tersebut ialah didapati bahawa pendekatan yang digunakan oleh kedua-dua orang guru tersebut adalah berbeza mengikut tahap kognitif murid-murid. Teori pembelajaran yang diaplikasikan oelh Tuan Haji Zainal Arifin untuk kelas 4 Anggerik adalah berbeza dengan pendekatan yang digunakan oleh Encik Zulkifli bagi kelas 5 Cempaka.

Sebelum itu, mari kita lihat kerangka teori pembelajaran yang telah disediakan oleh para sarjana yang telah saya sebut di atas. Terdapat lima jenis teori pembelajaran iaitu teori pembalajaran behavioriesme, kgonitif, konstruktivisme, humanism dan sosial. Teori pembelajaran behaviorisme dapat dibahagikan kepada dua iaitu pelaziman klasik dan pelaziman operan. Manakala teori pembelajaran kognitif pula dibahagikan kepada Gestalt (celik akal), penerimaan, penemuan dan pemprosesan maklumat hierarki pembelajaran. Untuk laporan ini, penulis hanya akan menghuraikan apa sahaja teori yang digunakan oleh kedua - dua guru tersebut dalam kelas mereka.

Pelaziman klasik (classical conditioning) merupakan teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov yang juga merupakan seorang pemenang hadiah Nobel pada 1904. Menurut Pavlov, pelaziman klasik merupakan satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan ransangan neutral berkait dengan rangsangan semula jadi dan menghasilkan gerak balas yang serupa. Semasa kelas Tuan Haji Zainal, situasi ini berlaku apabila murid-murid mendengar sahaja bunyi tapak kasut Tuan Haji Zainal, mereka akan cepat-cepat mengeluarkan buku sifir kerana set induksi Tuan Haji Zainal ialah melengkapkan petak sifir sebelum memulakan pengajaran. Sebelum memulakan pengajarannya, Tuan Haji akan menyuruh murid-muridnya melengkapkan petak sifir tersebut dalam masa yang ditetapkan. Apabila Tuan Haji masuk kelas dan beliau melihat terdapat murid-murid yang masih belum mengeluarkan buku tersebut, beliau akan merotan murid tersebut. Jika murid tersebut tidak sempat menyiapkannya dalam masa yang ditetapkan juga, mereka akan dirotan.

Melalui situasi di atas dapat dilihat bahawa pada awalnya apabila murid-murid mendengar bunyi tapak kasut Tuan Haji Zainal tiada sebarang gerak balas atau respons daripada murid-murid kerana bunyi tapak kasut Tuan Haji adalah rangsangan neutral. Apabila bunyi tapak kasut disusuli rotan jika murid-murid belum mengeluarkan buku latihan matematik, murid-murid menjadi takut dan mengeluarkan buku latihan matematik sebaik sahaja mendengar bunyi tapak kasut Tuan haji Zainal Arifin. Proses ini diulangi sehingga terbentuk perkaitan antara bunyi tapak kasut dengan rotan. Hasilnya apabila, murid-murid mendengar bunyi tapak kasut Tuan Haji Zainal, mereka akan berasa takut dan cepat-cepat mengeluakan buku latihan matematik tanpa disuruh.

Penulis yang berkesempatan mengikuti kelas Encik Zulkifli mendapati bahawa beliau mengaplikasikan teori pembelajaran humanism dalam kelasnya iaitu teori Carl Rogers. Rogers membahagikan pembelajaran kepada dua, iaitu pembelajaran kognitif dan pembelajaran pengalaman yang melibatkan aplikasi pengetahuan. Pembelajaran pengalaman adalah belajar melalui proses membuat. Murid akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran, merancang, membuat kajian, menghasilkan sesuatu sesuatu yang pasti erjaya hasil dan kesan yang memberangsangkan. Semasa kelas Encik Zulkifli, topik yang diajarnya ialah berkenaan ‘state of matters’. Sebelum memulakan kelas, Encik Zulkifli telah awal-awal lagi menyediakan set lengkap peralatan eksperimen untuk murid-muridnya meneroka tajuk tersebut dengan sendiri tetapi masih di bawah pengawasannya. Murid-murid akan menlakukan aktiviti-aktiviti yang disuruh oleh Encik Zulkifli dan membuat catatan terhadap pemerhatian mereka. Melalui cara ini, saya dapati murid-murid sangat berminat untuk mengikuti pembelajaran kerana mereka diberi peluang untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti kelas.

Menurut Carl Rogers lagi, pembelajaran yang berkesan akan terhasil jika pelajar berasa tenang dan bebas daripada ancaman serta perbezaan individu atau pengalaman pelajar diambil kira dalam menentukan tahap layanan yang sewajarnya. Beliau juga menyarankan penerimaan semua pelajar akan terhasil jika pelajar berasa tenang dan bebas daripada ancaman serta perbezaan individu atau pengalaman pelajar diambil kira dalam menentukan tahap layanan yang sewajarnya. Encik Zulkifli sememangnya mengguna pakai teori ini kerana beliau sangat berhati-hati semasa menjalankan proses P&P. Semasa penulis mengikuti kelas tersebut, set induksi Encik Zulkifli ialah mengisi pengurusan grafik atau ‘graphic organizer’ yang beliau telah siapkan di papan hitam. Beliau telah memanggil murid-muirdnya untuk pengurusan grafik tersebut tanpa sebarang pilih kasih. Beliau telah memanggil hampir kesemua murid-muridnya untuk mengisi pengurusan grafik tersebut. Kesimpulannya, beliau telah berjaya mewujudkan satu suasan selesa atau bebas daripda ancaman serta perbezaan individu agar murid-muridnya dapat belajar dengan berkesa.

Tamsilannya, waluapapun teori yang digunakan oelh para guru, hasilnya dalah berbeza dan akan menampakkan kesan yang mendalam. Seseorang guru perlu bijak mengaplikasikan teori-teori pembelajaran yang telah dimajukan oleh para sarjana terkenal kerana mengikut kajian mereka teori tersebut terbukti benar.